Yönetim Kurulu

 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

BAŞKAN

Mustafa Kemal EROL

 

GELECEK BAŞKAN

Vedat AYTEKİN

 

BAŞKAN YARDIMCISI

Muzaffer DEĞERTEKİN

 

GENEL SEKRETER

Cevat KIRMA

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Sami ÖZGÜL

 

SAYMAN

Ertuğrul OKUYAN

 

ÜYELER

Bülent GÖRENEK

Bülent MUTLU

Asiye Ayça BOYACI