Kurslar

Bilimsel Program için Tıklayınız.
7 Mart 2019, Perşembe – Salon 4
13:00-20:00 TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ
13:00-13:15 Açılış
  Bülent Mutlu
13:15-13:30 Klinik Araştırmalar Hakkında ön-test ve Katılımcıların Beklentilerinin Sorgulanması (Değerlendirme)
  Nurşah Çetinkaya
13:30-14:10 Klinik Araştırmalarda Etik ve Tarihçe (Teorik)
  İsmail Hakkı Ayhan
14:10-14:40 Klinik Araştırmalarda Tasarım ve Metodoloji (Teorik)
  Hamdi Akan
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:10 KAHVE MOLASI
15:10-15:40 Gözlemsel Çalışmalar (Teorik)
  Murat Akova
15:40-16:10 Kardiyoloji’den Klinik Araştırma Örnekleri (Teorik)
  Uğur Önsel Türk
16:10-16:40 Evrensel ve Yerel Yasal Düzenlemeler (Teorik)
  İsmail Hakkı Ayhan
16:40-17:00 KAHVE MOLASI
17:00-17:30 Araştırmacı Olmak (Teorik)
  Murat Akova
17:30-17:45 Klinik Araştırma Merkezi Nasıl Olmalı? (Video Sunum)
  Hamdi Akan
17:45-18:15 Destekleyici Olmak ve Araştırmalarda Kayıt Zorunluluğu (Teorik)
  Meral Kayıkçıoğlu
18:15-18:30 KAHVE MOLASI
18:30-19:00 Gönüllülerin Çalışmaya Dahil Edilmesi ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru (Canlandırma+Atölye Çalışması)
  Murat Akova
19:00-19:30 Etik Açıdan Bakış (Atölye Çalışması)
  İsmail Hakkı Ayhan
19:30-20:00 Son-Test ve Genel Değerlendirme Başarı / Katılım Belgesi Dağıtımı (Değerlendirme)
  Nurşah Çetinkaya
20:00 Kapanış