Çalışma Grupları

 ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU

HEMŞİRELİK VE TEKNİKERLİK ÇALIŞMA GRUBU

 HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU

 KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

 KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU

 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU

 KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU

 KORUYUCU KARDİYOLOJİ VE LİPİT ÇALIŞMA GRUBU

PULMONER VASKÜLER VE ERİŞKİN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU

 KARDİYOONKOLOJİ PROJE GRUBU

 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ

KRONİK TOTAL OKLÜZYON PROJE GRUBU

 KLİNİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE EĞİTİM PROJE GRUBU