Olgu Gönderimi

Olgu son gönderimi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

 Olgular online olarak kardiyobahar2019.tkd.org.tr adresinden Poster Bildiri olarak toplanmaktadır.

E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen olgular kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak olgular deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

 Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

 

Yazım Kuralları

 

 Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

 Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

 İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

 Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

 Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.

 Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 4000 karakteri geçmemelidir.

 

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özetleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

 

Dikkat Edilecek Noktalar

 

 Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

 Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

 İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

 Olgunuz ile ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

 

 

Olguların Değerlendirilmesi

 

 Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.

 Olguların değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Değerlendirme sonucu tüm olgu sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 

 

Basılı Poster Hazırlama Kuralları

 

 Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

 Posterler, MS Word dökümanı olarak olgu tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

 Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.

 Posterler giriş, olgu sunumları, sonuç bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

 Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

 Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

 Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

 Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

 Poster sahipleri kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.

 

 

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (+90 216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected]   

e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

 

 

 

 

[/cws-widget][/col][/cws-row]